top of page

Uzņemšanas un uzturēšanas nosacījumi

Par centru

Centrs atrodas dabas ieskautā, gleznainā teritorijā Salacas upes krastā. Nav slēgta tipa iestāde.

Pakalpojums ietver visas noteiktās sociālā pakalpojuma sniedzēja normas. Īsteno klientu aktivitāšu nodarbības, maksimāli iesaistot klientus ikdienas darbos, lai sekmētu sociālo prasmju saglabāšanu un apgūšanu, nodarbinātību, ikdienu vadīt jēgpilni un aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Organizēti izbraucieni un kultūras pasākumi ārpus centra.

Sociālās aprūpes iestādes galvenie uzdevumi:

 1. nodrošināt personu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;

 2. apgādāt personu ar veļu, apģērbu un apaviem;

 3. organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katras personas vecumu un veselības stāvokli;

 4.  ja nepieciešams, nodrošināt personas somatisko medicīnisko aprūpi un psihiatrisko medikamentozo terapiju;

 5. veikt sociālās, darba un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;

 6.  ja nepieciešams, apgādāt personu ar rehabilitācijas līdzekļiem (kompensatoriem);

 7. organizēt kultūras pasākumus;

 8.  pēc personas vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;

 9. ja nepieciešams, organizēt palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nodrošināt juridisko palīdzību.

Centrs piedāvā

Uz noteiktu vai nenoteiktu laiku sociālo aprūpi, uzraudzību, sociālo rehabilitāciju un medicīnisko aprūpi.

 • pilngadīgām un pensijas vecuma personām,

 • 1. un 2.grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem,

 •  personām ar demences, šizofrēnijas simptomātiku.

Personāls ir laipns, atsaucīgs un kvalificēts.

Iestādē īsteno sociālās rehabilitācijas programmu, kuras rezultātā tiek saglabātas esošās un apgūtas jaunas prasmes, lai veiksmīgi reintegrētos sabiedrībā.


Šo darbu veic profesionālu darbinieku komanda:

 • administrācija – 2

 • sociālais darbinieks – 1

 • sociālais rehabilitētājs – 2

 • sociālais aprūpētājs – 1

 • garīgās veselības aprūpes māsa – 1

 • aprūpētājas/māsu palīgi – 11

 • pavāri – 2

 • interešu nodarbību audzinātājas – 2

 • pārējais personāls – 2

Centrs piedāvā

Sociālās rehabilitācijas programma

Personīgās prasmes

• Uzlabot elementārās prasmes – latviešu valoda, matemātika, lietot pulksteni, naudu. • Sniegt pamatzināšanas par cilvēku. • Veidot priekšstatu par savu personību, saskarsmi un uzvedību dažādās situācijās. • Veidot priekšstatu par tuvāko apkārtni- laiku un pilsētas vidi. • Mācīt datorzinības.

Mājas uzkopšanas prasmes

• Veidot klientos izpratni par savas vides kārtības un tīrības nepieciešamību. • Mācīt uzklāt savu gultu, nomainīt gultas veļu, sakārtot skapi, rūpēties par personīgajām lietām, sakārtot tās. • Mācīt tīrīt istabu, koplietošanas telpas, virtuvi, vannas istabu, tualeti, izvēloties tam nepieciešamo inventāru. • Veidot izpratni par ikdienas uzkopšanas darbiem, ģenerāltīrīšanu, sezonas uzkopšanas darbiem. • Mācīt pareizi un droši lietot sadzīves elektrotehniku, šķirot atkritumus, novietot tos paredzētajā vietā.

Veselība

• Sniegt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu (fiziskās aktivitātes, norūdīšanās, kaitīgie ieradumi) nostiprināt veselīgus ieradumus. • Mācīt atpazīt savu slimību, personīgos medikamentus, pareizi un regulāri tos lietot, kā rīkoties, ja iegūst traumu. • Mācīt apmeklēt ģimenes ārstu un citus speciālistus, veselības problēmu, sūdzību gadījumā. • Sniegt zināšanas par bezrecepšu medikamentiem mājas aptieciņā un tautas medicīnas līdzekļiem.

Apģērba un apavu izvēle un kopšana

• Veidot izpratni par apģērba un apavu atbilstību gadalaikiem. • Veidot izpratni par to, kas ir tīrs apģērbs un apavi un kā tas ietekmē saskarsmi ar citiem; • Mācīt atšķirt svētku, darba, ikdienas apģērbu; • Mācīt lietot gludekli un veļas dēli, salocīt izgludinātās drēbes; • Mācīt tīrīt un kopt apavus

Ēdiena gatavošana un galda kultūra

• Palīdzēt apzināt un izprast uztura dažādību, veselīga uztura jēdzienu un ēdienkartes sastādīšanas principus. • Mācīt gatavot vienkāršus ēdienus pēc receptes. • Mācīt atpazīt un gatavot dažādus dzērienus. • Attīstīt virtuves tehnikas drošas lietošanas iemaņas. • Mācīt uzvedību pie galda. • Attīstīt ēdiena pasniegšanas, virtuves tehnikas, darba virsmu mazgāšanas un kopšanas prasmes.

Darba terapija – Attīstīt klienta spējas veikt produktīvu darbu

• Palīdzēt klientam apzināt savas darba spējas un prasmes. • Noskaidrot ar darbu saistīto motivāciju • Izglītot par darbinieka lomu un darba attiecībām. • Sniegt atbalstu darba attiecību veidošanā un uzturēšanā, veicot algotu darbu vai darbu specializētajās darbnīcās • Iesaistīt ikdienas saimnieciskos darbos • Ļaut pilnveidot savas prasmes • Saglabāt ģimenisku atmosfēru • Novērst slimību simptomus piesaistot darbam • Izmantot dabas un darba dziedinošo spēku – mājražošana • Pilnveidot rūpes par augiem un dzīvo radību • Saglabāt cilvēciskās empātijas spēju • Realizēt savus darbus izstādēs, tirdziņos, iepriecināt tuviniekus ar dāvanām

Budžeta plānošana un iepirkšanās prasmes

• Mācīt apzināties personīgās vajadzības un vēlmes. • Mācīt sabalansēt ienākumus ar izdevumiem un analizēt personīgo ieņēmumu un izdevumu atskaiti. • Mācīt plānot iepirkumus un ar iepirkšanos saistītās prasmes, organizēt praktiskas nodarbības tirdzniecības vietās. • Iepazīstināt ar patērētāju tiesībām. • Mācīt klientus rīkoties ar bankomātiem, sniegt zināšanas par kredītsaistībām. • Mācīt klientu nepakļauties citu ietekmei.

Saskarsmes prasmes

• Veidot izpratni par cilvēku kā individualitāti. • Veidot priekšstatu par cilvēku kā sabiedrisku būtni; • Mācīt izprast un kontrolēt savas emocijas, saskatīt pozitīvas saskarsmes priekšnoteikumus. • Attīstīt klientu sevis prezentēšanas prasmes. • Attīstīt konfliktsituāciju risināšanas prasmes. • Mācīt izmantot sakaru līdzekļus komunikācijā. • Attīstīt pāra un grupu sadarbības prasmes. • Integrēšanās sabiedrībā -iesaistīties pasākumos, piedalīties tikšanās reizēs ar māksliniekiem, u.c.

Pāra attiecības un seksualitāte

• Veicināt izpratni par svarīgākajiem ar pāra attiecībām un seksualitāti saistītajiem jēdzieniem. • Radīt priekšstatu par veiksmīgiem pāra attiecību veidošanās priekšnoteikumiem. • Radīt priekšstatu par publisko un personisko (intīmo) pāra attiecībās

Brīvā laika pavadīšana

• Palīdzē klientam apzināt savas brīvā laika intereses • Sniegt zināšanas, plānot un organizēt brīvā laika pavadīšanu atbilstoši interesēm. •Informēt un izglītot par sabiedrisko un kultūras pasākumu apmeklēšanas iespējām • Sniegt zināšanas par tradīcijām, valsts svētkiem. • Organizēt iespēju apmeklēt kultūras iestādes. • Veidot svētku svinēšanas tradīcijas.

rehabilitācijas programma

Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt?

 • pase

 • pašvaldības lēmums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību,

 • personas vai apgādnieka rakstisks iesniegums par uzņemšanu pansionātā,

 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte,

 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti,

 • ģimenes ārsta izziņa – izziņā norādāma medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkoloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas slimības), arī pedikulozes neesamību.

Pēc vajadzības

 • ārstniecības iestādes izsniegta medicīnas izziņa personas uzņemšanai sociālās palīdzības institūcijā;

 • ārsta psihiatra atzinums.

Ja jums rodas kādas neskaidrības vai jautājumi, aicinām sazināties ar mums telefoniski vai rakstot e-pastu

Dokumentu iesnegšana
bottom of page